Fjernelse af svovlbrinte og metan

Kilde

Svovlbrinte og metan findes mange steder i grundvandet og dannes ved nedbrydning af organisk stof under iltfrie forhold. Begge luftarter giver anledning til bakterie-
dannelse, der forårsager forskellige problemer for et vandværk. Filtre bliver tilstoppet af bakterieslim, hvorved iltindholdet mindskes, og ofte er dårlig lugt også et tegn på bakterier. I visse tilfælde kan disse danne svovlbrinte og metan. Det er vigtigt, at alt svovlbrinte og metan bliver fjernet, idet et restindhold i vandet vil gøre det vanskeligere at fjerne jern og ammonium efterfølgende.

Løsning

Både svovlbrinte og metan kan fjernes ved kraftig iltning af vandet. Denne iltning sker ved beluftning for at tilføre ilt til råvandet.

Komplet vandbehandlingsanlæg bestående af afblæser i rustfrit stål og trykfilter til fremstilling af 20 m³/h. Opgaven i korte træk: Afblæsning af metan og svovlbrinte og reduktion af jern, mangan og ammonium.

Læs også

 

Links