Nanofiltreringsanlæg

Nanofiltrering anvendes typisk til behandling af drikkevand og industrielt procesvand.  

Drikkevand

Reduktion af sulfat, klorid og flourid. Delvis blødgøring uden brug af regenerationskemikalier.

Industrielt procesvand

Delvis blødgøring samt reduktion af farve- og humusstoffer fra overfladevand inden for f.eks. jern- & metalindustrien og papirfabrikker.

Nanofiltrering eller omvendt osmose?

Omvendt osmose anvendes typisk til afsaltning af vand, da metoden filtreringsmæssigt er den, der rammer bredest – se diagram. Nanofiltrering anvendes derimod til målrettet at reducere uønskede bestanddele, både helt eller delvist. Til forskel fra omvendt osmose anvendes der ved nanofiltrering et lavere tryk, typisk under 7 bar, hvilket giver et lavere energiforbrug sammenlignet med et omvendt osmose anlæg med samme ydelse.

Nanofiltreringsanlæg type 03-24 med en ydelse på 24 m³/h. Anvendes til sulfatreduktion i grundvand.

Et nanofiltreringsanlæg bør også vælges frem for et omvendt osmose anlæg, hvis der ønskes en vis hårdhed, da en eventuel totalafsaltning vil gøre vandet aggressivt og medføre ulemper med korrosion i forsyningsnettet.

Kundespecifikke løsninger

SILHORKO tilbyder et bredt program af fuldautomatiske nanofiltreringsanlæg – baseret på vores velkendte modulopbyggede standardsystem, som muliggør sammensætning af en optimal kundespecifik løsning.

Teknikken bag

Nanofiltrering er en membranteknologi, som i sin virkemåde og anlægskonstruktion minder meget om omvendt osmose. En nanofiltreringsmembran tilbageholder primært divalente ioner og større molekyler. Et nanofiltreringsanlæg placerer sig filtreringsmæssigt mellem omvendt osmose og ultrafiltrering – se skitse.

I Danmark kræves der jf. Miljøstyrelsen tilladelse til at opstille et nanofiltreringsanlæg beregnet til behandling af vand til drikkevandsformål.

Klik på billedet for stort diagram.

Læs også

 

Links