Nyt Udsholt Vandværk med en grøn profil

Indhejsning af én af de i alt to rentvandstanke i det nye Udsholt Vandværk (Foto: Kåre Andersen © SILHORKO)

Publiceret: 10. januar 2022 | Kontakt

Med det nye vandværk i Udsholt får forbrugerne et topmoderne og fuldautomatisk vandværk, der kun bruger den absolut nødvendige energi til at producere drikkevandet. Samtidig reduceres vandspildet til et minimum ved genfiltrering af skyllevandet.

På en frostklar morgen i januar blev to rentvandstanke og fire trykfilteranlæg hejst ind i Udsholts nye vandværksbygning. Dermed begynder det nye, moderne vandværk i Udsholt at tage form. Med to lukkede filterlinjer og et fastmonteret UV-anlæg som beredskabsanlæg er forsyningssikkerheden helt i top, så vandværkets godt 5.000 forbrugere er sikret rent drikkevand 24/7/365.

Udsholt Vandværk får fremover to behandlingslinjer bestående af i alt fire lukkkede trykfilteranlæg. Derudover tilgår to mindre trykfilteranlæg som skal bruges til genfiltrering af filterskyllevandet. (Foto: Kåre Andersen © SILHORKO)

Ingen vandspild i produktionen

Udsholt Vandværk har med det nye vandværk sat fokus på at minimere vandspildet i produktionen. Derfor har de valgt at etablere genfiltrering af filterskyllevandet.

Det betyder, at skyllevandet fra trykfiltrene genfiltres i et mindre trykfilter, desinficeres efterfølgende over et UV-anlæg og indgå herefter igen som råvand i vandværket.

Herved opnås tæt på 100 % udnyttelse af det oppumpede grundvand, så minimalt vand fra den kostbare grundvandsressource går til spilde.

 

Den nye vandværksbygning i Udsholt. (Foto: Kåre Andersen © SILHORKO)

Bygget til fremtiden

Det nye vandværk er opført i forlængelse af det eksisterende vandværk i en ny energivenlig bygning. Udsholt Vandværk har valgt at bibeholde den eksisterende vandværksbygning, som også huser administration og lager, da der i 2019 blev lavet en ombygning af iltningsprocessen.

På sigt kan den nye vandværksbygning tage over fra den eksisterende bygning, så maskindelen samles under ét tag. Dette er allerede tænkt ind i plantegningen af det nye vandværk.

Indkøring af det nye Udsholt Vandværk starter op i april 2022.     

Fakta


Entreprise


Bygherre
Udsholt Vandværk

Byggefirma
Vesti-Olsen

Totalentreprise
SILHORKO

Løsningen

  • Bygningsareal: 416 kvm
  • Indvinding: 350.000 m3/år
  • 2 rentvandstanke á 125 m3 i rustfrit stål
  • 4 lukkede trykfilteranlæg type TFB 75
  • Behandlingskapacitet: 2 x 75 m3/t
  • UV-Anlæg 2 stk. Spektron 250e WS
  • Maksimalt udpumpningskapacitet 180 m3/t
  • Genfilteringsanlæg for skyllevand 2 x TFB
  • ​Metan afblæsning i eksisterende vandværk
keyboard_arrow_up