Reference

Udsholt Vandværk med en grøn profil

Udsholt Vandværk har med det nyopførte vandværk lagt vægt på at minimere sit ressourceforbrug. Derfor bruger Vandværket kun den absolute nødvendige energi til at producere drikkevandet og derudover genfiltreres skyllevandet, så vandspildet reduceres til et minimum.

På en frostklar morgen i januar blev to rentvandstanke og fire trykfilteranlæg hejst ind i Udsholts nye vandværksbygning. Dermed begyndte det nye, moderne vandværk i Udsholt at tage form.

Med to lukkede filterlinjer og et fastmonteret UV-anlæg som beredskabsanlæg er forsyningssikkerheden helt i top, så vandværkets godt 5.000 forbrugere er sikret rent drikkevand 24/7/365.

Indhejsning af én af de i alt to rentvandstanke i det nye Udsholt Vandværk.

Ingen vandspild i produktionen

Udsholt Vandværk har med det nye vandværk sat fokus på at minimere vandspildet i produktionen. Derfor har de valgt at etablere genfiltrering af filterskyllevandet.

Det betyder, at skyllevandet fra trykfiltrene genfiltres i et mindre trykfilter, desinficeres efterfølgende over et UV-anlæg og indgå herefter igen som råvand i vandværket.

Herved opnås tæt på 100 % udnyttelse af det oppumpede grundvand, så minimalt vand fra den kostbare grundvandsressource går til spilde.

 

Genfiltreringsanlægget på Udsholt Vandværk.

Bygget til fremtiden

Det nye vandværk er opført i forlængelse af det eksisterende vandværk i en ny energivenlig bygning. Udsholt Vandværk har valgt at bibeholde den eksisterende vandværksbygning, som også huser administration og lager, da der i 2019 blev lavet en ombygning af iltningsprocessen.

På sigt kan den nye vandværksbygning tage over fra den eksisterende bygning, så maskindelen samles under ét tag. Dette er allerede tænkt ind i ved opførelsen af det nye vandværk.

Udsholt Vandværk blev indviet september 2022.     

Fakta


Entreprise


Bygherre
Udsholt Vandværk

Byggefirma
Vesti-Olsen

Totalentreprise
SILHORKO

Løsningen

  • Bygningsareal: 416 kvm
  • Indvinding: 350.000 m3/år
  • 2 rentvandstanke á 125 m3 i rustfrit stål
  • 4 lukkede trykfilteranlæg type TFB 75
  • Behandlingskapacitet: 2 x 75 m3/t
  • UV-Anlæg 2 stk. Spektron 250e WS
  • Maksimalt udpumpningskapacitet 180 m3/t
  • Genfilteringsanlæg for skyllevand 2 x TFB
  • ​Metan afblæsning i eksisterende vandværk

Se flere referencer fra vandværker

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail info.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up