Reference

Vandbehandling i container til Power-to-Gas-anlæg

SILHORKO har designet og produceret vandbehandlingsløsning til verdens første kommercielle anlæg, der øger biogasproduktionen gennem elektrolyse og biologisk metanisering.

Energi- og fibernetkoncernen Andel og den globale biogasproducent Nature Energy står bag Power-to-gas anlægget i Glansager på Als. 

Her udnyttes overskydende elektricitet fra vindmøller til at øge biogasproduktionen og samtidig reducere CO2-udledningen. Dette opnås ved at omdanne CO2 til biogas gennem tilsætning af brint. Brintproduktionen er baseret på alkalisk elektrolyse (AWE), hvor der anvendes ultrarent vand.

Vandbehandlingen består af blødgøring efterfulgt af membranfiltrering og membranafgasning. Løsningen rummer derudover en pumpestation og CIP enhed.  

Behandlingstrin i løsningen

Den 3 x 3 MW alkalisk elektrolysator er afhængig af en stabil forsyning på 1.600 liter ultrarent vand i timen med en ledningsevne under 5 μS/cm.

Råvandet i løsningen er drikkevand, som renses yderligere for metalioner, organiske stoffer og CO2 for at opnå den ønskede vandkvalitet. Vandbehandlingen består derfor af følgende behandlingstrin:

 • Blødgøring som forbehandling for omvendt osmoseanlægget for at undgå tilsmudsning og kalkaflejringer i membranerne
 • Membranfiltrering med double-pass omvendt osmoseanlæg, hvor ioner og organiske stoffer fjernes fra vandet, så der opnås demineraliseret vand. Anlægget er udstyret med Grundfos energioptimeret e-pumpe, 
  som reducerer energiforbruget markant sammenlignet med traditionelle pumper. 
 • Membranafgasning sørger for effektiv fjernelse af CO2 idet omvendt osmoseanlægget ikke fjerner opløste gasser 

Løsningen består udelukkende af standardanlæg fra SILHORKO som også benyttes på kraftværker, hvor kvaliteten til kedelvand har ligheder med de krav der stilles til vandkvaliteten anvendt i elektrolysatorer.  

Vandbehandlingsløsningen er placeret i en 20 fods container, hvor alt udstyr er testet og klargjort, hvilket giver en væsentlig reduceret installationstid.

Mobil løsning

Vandbehandlingen er installeret i container som alternativ til at opføre en dedikeret bygning. Det giver en mere fleksibel og mobil løsning, hvor faste vedligeholdelsesudgifter kan minineres.

Løsningen er samlet, fabrikstestet og leveret med alle interne rør- og elforbindelser. Det giver en væsentlig reduceret installationstiden, da løsningen klar til brug ved levering.

Fakta


Om Power-to-Gas anlægget i Glansager

Energi- og fibernetkoncernen Andel og verdens største producent af biogas Nature Energy står bag det første kommercielle anlæg, hvor overskudsstrøm fra vindmøller øger produktionen af biogas og reducerer CO2-udledningen.

Ved hjælp af elektrolyse spaltes ultrarent vand til brint og ilt. Brinten tilsættes biomassen, hvor den går i forbindelse med opfanget CO2. Derved dannes der metangas, der har samme kvalitet, som den naturgas, der udvindes fra undergrunden og tilmed giver processen godt 60 % mere metan på basis af den samme mængde biomasse. 

Teknisk data

 • Råvand: byvand uden klor
 • Ydelse: 1,6 m³/h
 • Ledningsevne: < 5 μS/cm

Enheder i anlægget: 

 • Blødgøringsanlæg type SM82-F
 • Dobbelt-pass omvendt osmoseanlæg type DPRO B2-8/6 med Grundfos CRNE pump
 • Membranafgasser type MDU til CO2 fjernelse
 • Pumpestation
 • CIP enhed

Se flere referencer 

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail info.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up