Reference

Udskiftning af vandbehandlingsanlæg uden driftsforstyrrelser

Med en estimeret tilbagebetalingstid på godt 2 år og 90% reduktion i driftsomkostningerne skulle der ikke mange overvejelser til, før MEC, også kendt som Maabjergværket, trykkede på knappen og bestilte et nyt vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO.

Lidt uden for Holstebro ligger Maabjergværket, der er et kombineret affalds- og biomassefyret kraftvarmeværk, som leverer fjernvarme og el til husstande i Holstebro og Struer kommuner.

Siden idriftsætningen i 1993 har et vandbehandlingsanlæg, bestående af RO med efterfølgende service-regenereret mixed-bed, fremstillet deionat til kraftværkets højtrykskedel. Kedlen producerer damp til værkets dampturbine.

Vandbehandlingsanlægget havde desværre i sin levetid nogle meget høje driftsudgifter, så da maskinmester Jørgen Pors-Nielsen i 2018 blev driftsmester for turbinedrift og vandbehandling, blev der besluttet at tage hånd om det.

Opflasket med SILHORKO-vand

32-årige driftsmester Jørgen Pors-Nielsen er nærmest vokset op med en rørtang i hånden. Som barn boede han på en nedlagt skole nær Aulum med egen vandforsyning – intet mindre end et flot rødt NSB sandfilter fra SILHORKO, som han og faderen selv servicerede.

Jørgen Pors-Nielsen har været driftmester på Maabjergværket siden 2018.

Her byggede han også en lille feltesse af en gammel Nilfisk støvsuger, med et spillekort som regulator (til at afløse prototypen med dobbelt fisebælg), hvor han smedede små knive, pilespidser og søm. Det var tydeligvis en helt naturlig ting for Jørgen at uddanne sig til klejnsmed og herefter maskinmester.

Efter uddannelse arbejdede han i en periode for DONG, men blev efter få år ansat som driftsmester på Maabjergværket. Han er sågar i bestyrelsen for det fjernvarmeværk, der forsyner hans egen bolig.

Nyt anlæg med RO og EDI

Da Jørgen fik aftalt med ledelsen, at de ville forbedre vandbehandlingssituationen, forhørte han sig i sit netværk. Her blev han rådet til at kontakte SILHORKO; et navn, der for Jørgen vækkede positive minder fra hans barndomshjem. Efter en god samtale på Ajour-messen 2019, startede dialogen om et løsningsforslag: Et double-pass omvendt osmoseanlæg (DPRO), efterfulgt af et EDI-anlæg, et elektrisk regenereret mixed-bed-anlæg, der anvendes til totalafsaltning af vand.

Opgraderingen fra single-pass til et double-pass anlæg medfører en langt bedre drift af EDI-anlægget, hvilket medfører signifikant længere driftstid mellem regenerationer for det efterfølgende mixed-bed-anlæg.

Jørgen Pors-Nielsen fra MEC konfererer med Thomas Dalsgaard og Lennart Poulsen fra SILHORKO under installation af det nye vandbehandlingsanlæg. Til venstre ses EDI og til højre DPRO.

Selve dimensioneringen og designet af anlægget blev udført i et tæt samarbejde mellem MEC og SILHORKO. Udover den teknologiske løsning var der også praktiske hensyn, der skulle tages. Placeringen af anlægget skulle passe på eksisterende fundamenter og tilslutninger, og det var et krav, at anlægget skulle kunne kommunikere med den etablerede styring. Med næsten 85 års erfaring i bagagen, og nogle af branchens dygtigste medarbejdere, var det ikke noget problem for SILHORKO at sammensætte den helt rigtige løsning.

Men udskiftning af et vandbehandlingsanlæg, hvor det behandlede vand anvendes til turbinedrift, er ikke noget, man bare lige gør. Driftsstop og nedlukning af kedler er en alvorlig operation, der kan tage meget lang tid – driftsforstyrrelser som et kraftvarmeværk meget gerne vil undgå. Derfor var det nødvendigt at finde en midlertidig løsning til at levere den rigtige vandkvalitet under udskiftningsarbejdet.

Læs mere: Leje af vandbehandlingsanlæg i en periode for at undgå driftstop

SILHORKOs produktprogram giver mange muligheder for at sammensætte udlejningsenheder til at løse specifikke problemer. I dette tilfælde passede MECs vandbehov godt med en RO-containerløsning i kombination med et eksternt mixed-bed anlæg.

Indsættelsen af det midlertidige anlæg forløb, ifølge Jørgen Pors-Nielsen, fuldstændig gnidningsfrit og helt uden driftsforstyrrelser – en situation, han ikke mener at have oplevet før. Faktisk erfarede han også, at udlejningsanlægget i både drift og styring fungerede bedre end det eksisterende anlæg.

Udlejningscontaineren (WTP-C) koblet sammen med EUREX mixed-bed anlægget, leverede under udskiftningsarbejdet 10 m3 totalafsaltet kedelvand i timen. Anlægget kan ved spidsbelatsning levere op til 20 m3/h. (Foto: Christian Steffensen © SILHORKO)

Samarbejdet med SILHORKO

MEC udbad sig tilbud fra en række leverandører, men det endelige valg faldt på SILHORKO. Det, der særligt blev bemærket, var det gennemførte og præcise tilbudsmateriale. Alt var gennemtænkt og løsningen var lige til at udføre. Som Jørgen Pors-Nielsen oplevede det:

”Supporten fra SILHORKO var upåklagelig – det har bare kørt derudaf – et tekstbogs-klasseprojekt. Jeg tør faktisk sige, at den grundighed har jeg ikke været ude for før. Det har givet ro i forhold til det videre forløb og drift.”

Med den korte tilbagebetalingstid og store omkostningsreduktion på driften, er der ikke noget at sige til, at MEC og Jørgen er begejstrede for den nye løsning.

I uformelle omgivelser diskuterer begge parter den næste fase i projektet: Membranafgasning af fjernvarmevandet i stedet for dosering, for at fjerne ilt.

Fakta

 


Om MEC/Maabjergværket

Værket leverer i dag 28 MW el, svarende til forbruget i ca. 40.000 husstande, og 84-110 MW fjernvarme, svarende til varmeforbruget i 16-22.000 parcelhuse.

BioHeat & Power er et kraftvarmeværk, som leverer fjernvarme og el til husstande i Holstebro og Struer kommuner. BioGas er et af verdens største industrielle biogasanlæg og blev sat i drift i 2012. Sammen udgør de Maabjerg Energy Center (MEC).

Ambitionen er over tid at få en samlet bæredygtig energiløsning baseret på lokale og CO2-neutrale råvarer, ved anvendelse af de seneste nye teknologier.

Det nye vandbehandlingsanlæg


Nominel kapacitet:

  • 12.5 m3/h

Enheder:

  • DPRO C3-12/9 double-pass omvendt osmose-anlæg

  • EDI 3-5000e elektro-deioniseringsanlæg

  • Luddosering til at fjerne CO2


 

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail info.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up