Reference

Ultrarent vand til produktion af e-metanol

SILHORKO har designet og produceret den komplette vandbehandlingsløsning til verdens første store kommercielle e-metanolproduktion.

European Energy er en dansk virksomhed med vind- sol- og power-to-x projekter og står bag verdens første store kommercielle e-metanol produktionsanlæg i Kassø ved Aabenraa.

Brinten produceres af et 50 MW PEM (Proton Exchange Membrane) elektrolysatoranlæg fra Siemens Energy. Ultrarent vand fungerer som det primære råmateriale til grøn brintproduktion og er med til at sikre elektrolysatorens optimale ydeevne.

Vandbehandlingsløsningen består af teknologi med høj vandudnyttelse som understøtter en bæredygtig produktion af grøn brint.

Behandlingstrin i løsningen

PEM eletrolysatoren er afhængig af en stabil forsyning på 10.000 liter ultrarent vand i timen med en ledningsevne under 0,1 μS/cm.

Råvandet i løsningen er grundvand, der allerede har gennemgået beluftning og sandfiltrering. I den videre rensning af vandet er der særligt fokus på metalioner, organiske stoffer og CO2. Vandbehandlingen består derfor af følgende behandlingstrin:

 • Antiscalant dosering der reducerer hårdhenden og indholdet af silika i vandet 
 • Membranfiltrering med omvendt osmoseanlæg hvor der renses for yderligere ioner og organiske stoffer, så vandet får karakter af demineraliseret vand
 • Membranafgasning sørger for effektiv fjernelse af CO2 uden brug af kemikalier. CO2 fjernes for at forbedre driften af EDI-anlægget.    
 • EDI og mixed-bed anlæg er sidste behandlingstrin, hvor vandet poleres og resterende salte og urenheder tilbageholdes, så der opnås ultrarent vand

SILHORKO har stået for design og produktion af vandbehandlingsløsningen som er dimensioneret til at opfylde kravene i elektrolyseanlægget. Løsningen består udelukkende af standardanlæg som også benyttes på krafværker, hvor kedlerne kræver samme vandkvalitet som PEM elektrolyseanlæg.  

EDI og mixed-bed anvendes efter membranfiltrering til polering af det demineraliserede vand for at opnå en lav ledningsevne.

Vand- og energibesparende løsning

For at understøtte en bæredygtig produktion er SILHORKO's omvendt osmoseanlæg type RO-PLUS valgt som en del af løsningen. RO-PLUS er designet til at have en høj vandudnyttelse, så vandspild i behandlingsprocessen kan reduceres med mere end 60 % sammenlignet med et omvendt osmoseanlæg uden PLUS-trin. 

Anlægget anvender også lavenergimembraner og Grundfos pumper, der er udstyret med højeffektive motorer og frekvensomformere. Disse komponenter er designet til at minimere energiforbruget, samtidig med at det nødvendige ydelsesniveau opretholdes. 

CO2-neutralt brændstof til industrien

A.P. Møller - Mærsk, LEGO Koncernen og Novo Nordisk er aftagere af e-metanolen fra European Energy-anlægget i Kassøe.

Udskiftning af konventionel metanol til grøn e-metanol er et led i at reducere CO2 udledningen i den tunge transportsektor og gøre produktionen af plast mere bæredygtigt.

Fakta


Om Power-to-X anlægget i Kassøe

Den grønne e-methanol i Kassøe produceres med vedvarende energi fra den nærliggende Kassø Solpark, der er udviklet og opført af European Energy. Solcelleparken har en kapacitet på 300 MW, hvilket svarer til energiforbruget i 75.000 danske husstande. 

PEM elektrolyseanlægget er designet, leveret og sat i drift af Siemens Energy. SILHORKO er leverandør af vandbehandlingsløsningen til elektrolyseanlægget. 

 A.P. Møller - Mærsk, LEGO Koncernen og Novo Nordisk er aftagere af den produceret e-metanol, som et led i at reducere CO2-udledningen inden for den tunge transportsektor og plastproduktion. 

Teknisk data

 • Råvand: byvand uden klor
 • Ydelse: 10 m³/h
 • Ledningsevne: < 0.1 μS/cm

Enheder i anlægget: 

 • Antiscalant dosering
 • Omvendt osmoseanlæg type RO C3-9
 • Omvendt osmoseanlæg type RO-PLUS C3-12+3
 • Membranafgasser type MDU
 • EDI type EDI 2-5000e
 • Mixed-bed type EUREX til polering efter EDI

Se flere referencer 

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail info.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up