Driftssikre vandbehandlingsanlæg - med garanti


SILHORKO fremstiller driftssikre vandbehandlingsanlæg med meget lang levetid og minimalt behov for vedligehold. Basis er solid viden inden for vandbehandling, såvel teoretisk som praktisk, samt velafprøvede og anerkendte teknologier og komponenter.

Foruden rådgivning og salg tilbydes projektering, installation, opstart og service.

De mange års erfaring, seriefremstilling og et modulopbygget standardsystem garanterer driftssikre anlæg, kort leveringstid og konkurrencedygtige priser.

Standardprodukter

SILHORKO tilbyder et bredt og komplet produktprogram af vandbehandlingsanlæg, baseret på et modulopbygget standardsystem. Anlæggene kan individuelt sammensættes og udbygges efter opgaven, hvilket tilgodeser de fleste behov.

 

Specialtilpassede produkter

Udgangspunktet er vores store udvalg af standardprodukter. Hvor det ikke rækker, engagerer vi os med kunden og finder frem til den rette løsning, hvor materialevalg, instrumentering og styring tilpasses den konkrete specialopgave.

Eksempler på kundetilpassede produkter er vores komplette vandbehandlingsanlæg - enten rammemonteret eller monteret i 20 og 40 fods containere.

Vandbehandling i container

SILHORKO tilbyder vandbehandlingsanlæg i container, som allerede fra fabrikken er gjort klar til brug. Dette er en fordel hvis der er usikkerhed, om installationsopgaven kan løses lokalt inden for de opstillede økonomiske og tidsmæssige rammer.

 

Rammemonterede anlæg

Rammemonterede anlæg er en komplet løsning med samtlige interne rør- og elforbindelser udført på forhånd. Anlægget er, som helhed, trykprøvet og funktionsafprøvet elektrisk. Et rammemonteret anlæg kan derved spare installationstid on-site og risikoen for fejl og mangler er minimeret.

 

Demineraliseret vand - let og bekvemt

SILEX og EUREX er mixed-bed anlæg, som anvendes til fremstilling af demineraliseret vand af højeste kvalitet på brugsstedet. Konceptet er brugervenligt, idet anlæggene regenereres på vores anlæg i Stilling og anvendes af laboratorier, fotolaboratorier, trykkerier, tandlæger, læger, apoteker, skoler, gymnasier mv.
Et billigt alternativ til køb af demineraliseret vand på flaske.

 

SILHORKO udlejningsanlæg

Har du brug for blødgjort, demineraliseret eller bakteriefrit vand - enten akut eller i en tidsbegrænset periode - tilbyder vi et bredt program af vandbehandlingsanlæg som midlertidig løsning. Anlæggene er klar til brug!

 

Automatisering

Baseret på vores erfaring og kendskab til kundernes behov har vi designet en serie fleksible styresystemer. Vores serie af SE styringspaneler passer til vores produkter indenfor filtrering, ionbytning, membranfiltrering og EDI. 

Læs også

 

Links