Reference

Vandværk i Ungarn producerer rent drikkevand med kun naturlige processer

12.000 indbyggere i byen Tolna i Ungarn, 135 km syd for Budapest, nyder godt af rent drikkevand fra et nyt vandværk. Vandværket er det første af sin art i Ungarn og bruger ingen kemikalier til at producere drikkevand.

Historisk set produceres alt drikkevand i Ungarn ved hjælp af en behandlingsproces med dosering af kemikalier efterfulgt af sandfiltrering. De kemikalier, der i vid udstrækning anvendes, er natriumhypoklorit (NaOCl), kaliumpermanganat (KMnO4) og klorgas (Cl2).

Til projektet i Tolna blev der kun anvendt sandfiltrering og luft til at omdanne grundvand til drikkevand - en metode som vi har god erfaring med at bruge i Danmark. Metoden har lav miljøpåvirkning samt lav kompleksitet og lave omkostninger.

Vandressource og vandbehandlingsmetoder

Verdenssundhedsorganisationen WHO's retningslinjer for drikkevandskvaliet følges generelt i hele verden. Ud over WHO's retningslinjer kan de enkelte lande eller områder have deres egne standarder.

I de europæiske lande skal EU's drikkevandsdirektiv følges. Generelt afhænger valget af behandlingsmetode i høj grad af den tilgængelige vandressource og de standarder, som de lokale myndigheder har fastsat. Nedenstående tabel viser forskellige vandressourcer, den tilhørende vandbehandlingsmetode samt kompleksitetsniveauet, omkostningerne og miljøpåvirkningen.

VandressourceVandbehandlingsmetodeKompleksitet og omkostninger

Miljøpåvirkning

HavvandAfsaltning
Salte fjernes fra vandet ved hjælp af omvendt osmose.
HøjHøj
Overfladevand (søer, moser, floder)Kemisk og mekanisk behandling
Flokkulering, sedimentation, filtrering og desinfektion ved brug af kemikalier til koagulation og desinfektion.
HøjHøj
GrundvandKemisk behandling
Kloring, dosering af oxiderende stoffer og sandfiltrering.
Mellem til højHøj
GrundvandNaturlig proces
Behandling ved brug af Treatment using atmosfærisk luft og filtrering i lukket eller åbne trykfiltre.
Lav til mellemLav til mellem

Projektet i Tolna

Vandressourcen i Tolna er grundvand fra en 60 meter dyb brønd. Vandet indeholder urenheder som jern, mangan, svovlbrinte og ammonium. Det skal fjernes for at opfylde standarderne i EU's drikkevandsdirektiv. 

UrenhedEnhedGrundvand i Tolna

Kvalitetskrav EU's drikkevandsdirektiv

Drikkevandskvalitet i Tolna efter rensning

Jernmg Fe/l1.70.20.02
Manganmg Mn/l0.450.050.01
Ammoniummg NH4/l0.50.50.1

SILHORKO har designet, fremstillet og installeret vandbehandlingsløsningen i Tolna. Grundvandet behandles i trykfiltre med udvalt filtermateriale og atmosfærisk luft. Der anvendes ingen kemikalier i denne behandlingsproces. 

For at sikre en sikker og pålidelig produktion af rent drikkevand består løsningen i Tolna af fire trykfiltre i parallel drift. Hvert trykfilter har en kapacitet på 50 m³/h.

Filtreringssystem med fire trykfiltre fra SILHORKO. Beluftningssystem med to kompressorer. Luftblæser til højkvalitets returskylning af filtermaterialet. (Fotos: Juraj Kalafut © Silhorko-Eurowater)  

Den danske model - en naturlig proces

I Danmark er kravene til drikkevandskvaliteten endnu strengere end kravene i EU's drikkevandsdirektiv. Vores vandforsyning er 100 % baseret på grundvand. Den vandbehandlingsmetode, vi anvender i Danmark er baseret på en filosofi om udelukkende brug af naturlige processer som f.eks. iltning og filtrering. 

Et SILHORKO trykfilter er designet specifikt til drikkevandsbehandling uden brug af kemikalier i behandlingsprocessen. I trykfilteret iltes grundvandet med atmosfærisk luft for at støtte filtreringsprocessen med filtermaterialet. Filtermaterialet er sammensat så det fjerner de uønskede bestandele i grundvandet.

Hvis behandlingsmetoderne er udformet korrekt, vil både den kemiske løsning og den kemikaliefri løsning gøre arbejdet: producere drikkevand. Der er imidlertid nogle meget klare fordele ved udelukkende at anvende iltning og filtrering til fremstilling af drikkevand.

Fordele ved en naturlig filtreringsproces

 

God arbejdsmiljø

Et sikkert arbejdsmiljø uden håndtering eller opbevaring af farlige kemikalier.

professions-man-construction-1

Ingen problem med spildevand

Ingen risiko for spor af kemikalier i spildevandet ved brug af en naturlig filtreringsproces.

water-protection-drop-hold

Sikker drikkevand - 24/7/365

Ingen risiko for rester af kemikalier i drikkevandet. 

water-fountain-fill

Enkel drift

En naturlig proces kræver minimum af vedligehold i modsætning til dosering med kemikalier, hvor der er større krav til styring og overvågning.

touch-finger

Vandbehandlingsanlægget i Tolna blev taget i brug i begyndelsen af 2012. Status er, at vandkvaliteten er rigtig god og opfylder de krævede standarder.

Fakta


Teknisk information

  • Ydelse 100 m3/h

Enheder i anlæg

  • 4 x trykfiltre type TFB50
  • Iltningssystem

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail info.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up