Reference

På Fanø sikrer ionbytteranlæg drikkevand uden PFAS 

Fanøs problemer med PFAS i drikkevandet er et overstået kapitel. Det innovative ionbytteranlæg fra SILHORKO er nu sat i drift efter særdeles overbevisende analyseresultater.

Fanø Vandværk har nu landets første vandbehandlingsanlæg, der kan fjerne de problematiske PFAS-stoffer fra drikkevandet ved hjælp af ionbytningsteknologi. Det er danske SILHORKO, som står bag den innovative løsning.

Anlægget, der består af to specialbyggede beholdere, kan rense hele 150 m3 (150.000 liter) drikkevand i timen. I anlægget ledes vandet gennem små ionbyttere (også kaldet resiner), der absorberer PFAS-stofferne.

Denne rensningsmetode sænker ikke bare indholdet af PFAS til under grænseværdien – den er så effektiv, at PFAS ikke længere kan registreres af måleudstyret. I konkrete termer vil det sige, at indholdet af hver PFAS-4-forbindelse med sikkerhed ligger under mikroskopiske 0,1 nanogram pr. liter, hvis der overhovedet er noget tilbage.

”Vores pilotforsøg på Fanø viser med al tydelighed, at der er ingen andre rensningsmetoder til PFAS, som kommer op på siden af ionbytning. Både når vi snakker rensningsgrad og levetid,” siger Arne Koch, afdelingschef for Drikkevand i SILHORKO.

SILHORKOs afdelingschef for Drikkevand, Arne Koch (venstre), og kemiingeniør og produktspecialist indenfor ionbytningsteknologien, Søren Duch-Hennings (højre), er de to nøglepersoner i udviklingen af det innovative anlæg. Her viser Søren den type ionbyttere, der bliver brugt i anlægget.

Hvor aktivt kul, som hidtil har været brugt til PFAS, har en kort levetid på bare et par måneder, er resinerne ifølge beregninger estimeret til at have en levetid på hele 8-10 år.

Overbevisende målinger

Da anlægget på Fanø er den første af sin slags, har det krævet gentagne analyser at sikre vandets kvalitet, inden anlægget kunne sættes endeligt i drift. Men analyserne var utvetydige: Ingen målbar PFAS. På den baggrund gav tilsynsmyndigheden grønt lys for at sætte anlægget i drift, og den 20. marts kunne fanøboerne skænke sig det første glas PFAS-fri drikkevand.

Jan Pedersen, driftsleder på Fanø Vandværk, tager her en vandprøve fra det nye ionbytteranlæg.

”Sammensætningen af PFAS-stoffer kan være forskellig fra vandværk til vandværk, men med vores viden fra Fanø er vi nu i stand til at kunne beregne rensningsgrad og anlægskapacitet, allerede fra vi står med vandanalysen i hånden,” siger Søren Duch-Hennings, kemiingeniør og produktspecialist indenfor ionbytningsteknologien hos SILHORKO.

Vandbehandlingsvirksomheden har allerede skudt gang i næste pilotprojekt, hvor resinerne bliver testet mod en anden sammensætning af PFAS-stoffer.

Grafikken viser det PFAS-forurenede vands vej fra boring til vandhane på Fanø, efter det nye ionbytteranlæg fra SILHORKO er installeret.

Projektets forløb

  • Foråret 2021: Myndighederne varsler, at grænseværdien for indholdet af PFAS i drikkevand sænkes fra 100 til 2 nanogram pr. liter. På Fanø er PFAS-indholdet 4,4 nanogram pr. liter – altså dobbelt så højt som den nye grænseværdi.
  • Sommeren 2021: Fanø Vandværk og SILHORKO igangsætter et pilotforsøg med først aktivt kul (som viser sig utilstrækkeligt) og efterfølgende ionbytning. Vandanalyser gennem næsten et år viser et PFAS-indhold under detektionsgrænsen.
  • Sommeren 2022: SILHORKO påbegynder konstruktionen af et ionbytteranlæg i fuld størrelse på baggrund af pilotprojektet.
  • Slutningen af januar 2023: Det nye anlæg installeres på Fanø Vandværk. Vandanalyser viser et PFAS-indhold under detektionsgrænsen.
  • 20. marts 2023: På baggrund af analyseresultaterne giver tilsynsmyndigheden tilladelse til endelig idriftsætning af anlægget og forsyning af borgerne på Fanø.

Se flere referencer fra vandværker

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail info.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up