Reference

Danmarks største UV-anlæg står på Tinghøj Vandreservoir

For at sikre fremtidens vandforsyning har HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) installeret et nyt og moderne UV-desinfektionsanlæg på Tinghøj Vandreservoir, der leverer vand til de københavnske haner. SILHORKO har stået for design og installation af anlægget, som er det største, der nogensinde er blevet installeret i Danmark.

22 millioner liter drikkevand – eller hvad der svarer til indholdet af knap ni olympiske svømmebassiner. Så meget vil det nye og moderne UV-anlæg, som HOFOR har fået installeret på Tinghøj Vandreservoir, kunne behandle hver eneste time. Dermed er anlægget det største, der nogensinde er blevet installeret i Danmark, og det placerer sig blandt de største i hele Europa.

SILHORKO har stået for design og installation af det nye UV-anlæg, som erstatter et ældre anlæg med lavere kapacitet og lavere energieffektivitet.

En stor del af den københavnske vandforsyning opmagasineres i HOFORs kæmpe beholderanlæg i den nordlige del af byen. Her kommer vandet fra flere vandværker ind og strømmer gennem et stort ventilbygværk.

”Ventilbygværket regulerer vandtilstrømningen og dermed vandtrykket i byen, men har også en vigtig funktion som en ekstra hygiejnisk barriere, der altid skal give forbrugerne sikkerhed for at have sundt og sikkert drikkevand i hanerne. Og det er her, ultraviolet lys kommer ind i billedet – til at inaktivere eventuelle uønskede mikroorganismer i vandet,” siger Erling V. Fischer, der er projektchef i HOFOR, og fortsætter:

”Udskiftningen sker, fordi byen vokser, og fordi vi ser et ændret forbrugsmønster, som gør, at vi har brug for endnu større kapacitet. Det nye UV-anlæg er derfor mere end dobbelt så stort som det gamle. Samtidigt får vi muligheden for at få en mere moderne, effektiv og bæredygtig teknologi, der sikrer mindre energiforbrug, reduceret behov for service og vedligehold samt øget forsyningssikkerhed.”

UV-lys sikrer rent vand

Tinghøjs nye UV-løsning består af to UV-desinfektionsanlæg, der hver især kan behandle hele 11 millioner liter vand i timen. Det sikrer rigelig kapacitet til at kunne dække forbruget i spidstimerne i København, selv hvis der skulle blive behov for at reparere på et af de to anlæg.

Anlæggets ultraviolette lys (UV) desinficerer vandet, og der opnås derved en ekstra sikkerhed for, at det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne, har den bedst opnåelige kvalitet. UV-lys inaktiverer nemlig bakterier, vira og lignende ved at nedbryde mikroorganismernes DNA i løbet af få sekunder. Desinfektionen med UV-lys sker uden at påvirke vandets smag og kvalitet.

Det var vigtigt, at vandforsyningen til København kunne opretholdes under hele operationen. Derfor blev Tinghøjs gamle UV-anlæg udskiftet med den nye løsning ad to omgange, sådan at det ene anlæg blev holdt i drift, mens det andet blev udskiftet.

De to nye UV-anlæg var på forhånd svejset på rustfrie fundamenter, så montagearbejdet på installationsstedet var gjort så ligetil som muligt. I praksis har det betydet, at selvom installationen krævede samarbejde mellem mange forskellige faggrupper, så lykkedes det at gennemføre på bare 18 timer og helt uden vandafbrydelser.

”Hvert anlæg vejer mere end tre ton og har hele 132 lampekabler med en samlet længde på mere end 2,5 km, så det var et tungt og kompliceret stykke arbejde at få dem bakset på plads og få både rør, ventiler, el og styring til at gå op i en højere enhed. Men alle spillede deres rolle helt perfekt, og installationen blev dermed et klasseeksempel på, hvordan man med godt samarbejde kan komme overraskende hurtigt i mål,” siger Thorbjørn Skanse Hinge, der er UV-produktspecialist og projektleder hos SILHORKO.

Til indvielsen af det nye UV-anlæg på Tinghøj var følgende repræsentanter samlet (fra venstre mod højre): Thorbjørn Skanse Hinge (SILHORKO), Peer Krueger (Wedeco), Erling V. Fischer (HOFOR), Thomas Franz (Wedeco), Tim Rindsig (Xylem Water Solutions Denmark), Torben Buhl (SILHORKO), David Fogde (HOFOR), Thomas Drifte (HOFOR) og Michael Petersen (HOFOR).

En del af en større ordre

I foråret 2020 underskrev SILHORKO og HOFOR danmarkshistoriens største UV-handel: Levering af i alt 35 UV-anlæg med installation, opstart, reservedele, service og support.

Anlæggene leveres over en længere årrække, sideløbende med nybygning eller modernisering af vandværkerne i og omkring hovedstaden for at opnå en langsigtet endnu højere forsyningssikkerhed. Marbjerg Vandværk, lidt uden for Roskilde, var det første i rækken til at få installeret et nyt UV-anlæg.

Fakta


UV-anlæg på Tinghøj

  • De to UV-anlæg er af typen Wedeco K143 med hver en ydelse på 11.000 m3 (11 millioner liter) pr. time. Den daglige kapacitet for Tinghøjs UV-løsning er dermed hele 528.000 m3 (528 millioner liter).
  • Hvert UV-anlæg består af 11 lamperækker á 12 lamper – i alt 132 lavtrykslamper. Lamperækkerne kan både lampedæmpes og slukkes individuelt for at energioptimere i forhold til det aktuelle vandflow.
  • UV-anlæggene er udviklet af tyske Wedeco, der er en af verdens førende producenter, og de lever op til de højeste kvalitetskrav til drikkevand samt er certificeret iht. UVDGM (US EPA). SILHORKO er eneforhandler af Wedecos UV-anlæg til drikkevand i Danmark og har opbygget en stor ekspertise indenfor netop disse anlæg gennem mere end 25 år.

 

Se flere referencer om UV

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail info.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up