Selektiv ionbytningsanlæg

Selektiv ionbytningsanlæg anvendes til rensning af visse typer metalholdigt spildevand. Denne type anlæg anvendes i industrien, hvor restindholdet af tungmetaller er for stort til at overholde myndighedernes krav til spildevandsudledningen. Selektiv ionbytning er et supplement til et konventionelt rensningsanlæg.

Fordele

Det er muligt at opnå udledningsværdier på mindre end 0,1 mg/l pr. metal for divalente metaller.

Anlægsbeskrivelse

Ydelse for standardmoduler: 0,5-10 m³/h. Selektiv ionbytningsanlæg, type SEL-FNS, fremstilles i fem standardmoduler. Fuldautomatisk regeneration.

Installationen består af selektiv ionbytter anlæg, multimedie- og kulfilter. Anvendelse: fjernelse af tungmetaller ved produktion af printplader.

Læs også

 

Links