Ny video om moderne/fremtidens fjernvarme. Se video her: www.4dh.dk/video 

Som illustration på SILHORKOs mangeårige og aktive medvirken indenfor fjernvarmesektoren vises her 4DHs nye video om moderne/fremtidens fjernvarme.

4. generationsfjernvarme drejer sig bl.a. om at integrere flere, bæredygtige brændselskilder (biomasse, solvarme, elektricitet fra vind til varmepumper m.v) samt lavtemperaturs løsninger.

SILHORKOs kernekompetencer inkluderer effektiv vandbehandling uden kemikalier, noget som Dansk Fjernvarme fokuserer på i deres vejledning fra september 2015 ("Vandbehandling og korrosionsforebyggelse"). Denne vejledning handler bl.a. om, hvordan korrekt udført vandbehandling kan forlænge vigtige komponenters levetid i et fjernvarmesystem.

 

Læs også

 

Links